Банковские споры

                  

     Юристы Юридической компании Авистар имеют большой опыт в банковских спорах, представляя своих клиентов по всей Украине. Противодействие банкам, факторинговым и коллекторским компаниям начинается еще до возникновения банковского спора в суде. Заемщики должны понимать, что банковские споры относятся к одним и самых сложных споров. Банковский спор и банковские правоотношения имеют переплетения с многими отраслями права и урегулированы множеством законов и подзаконных актов. Кредитный договор  заключенный на значительные суммы имеет обеспечения исполнения обязательства, такие как порука, залог, ипотека, имущественная порука. Кредитные отношения связаны с валютным регулированием, налоговыми обязательства, жилищными, семейными, корпоративными и другими правоотношениями.  Таким образом, если заемщик предвидит будущие проблемы с выплатой кредита, уже на досудебном этапе стоит обратится к квалифицированному юристу специализирующемуся на банковских правоотношениях и имеющему опыт в банковских спорах.  

     Юридическая компания Авистар готова прийти на помощь к заемщикам на любой стадии проблемы с банком. В банковских спорах юристы применяют множество юридических инструментов позволяющих заемщику найти для себя положительный результат. К таким юридическим инструментам стоит отнести: Признание кредитного договора недействительным, Признание договора ипотеки недействительным, Прекращение поручительства за договором поруки, Призвание недействительной третейской оговорки, Частичное признание недействительным кредитного договора в части неустойки (пени, штрафа), Признание исполнительного документа таким, что не подлежит исполнению, Отмена исполнительной надписи, Раздел совместной супружеской собственности, Признание кредитного договора недействительным в связи с несоблюдением норм Закона Украины «О защите прав потребителей», Признание недействительным договора об уступке права требования (недействительность договора факторинга) и другие судебные споры. Стоит отметить, что ситуации с поздним обращением банком или факторинговой компанией в суд о взыскании задолженности или взыскании на имущество, также дает заемщику шанс на частичный, а в некоторых ситуация и полный выигрыш дела в банковском споре.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Велика кількість судових спорів відбувається за участю  юристів  нашої юридичної компанії в інтересах позичальників та вкладників з банками та кредитно-фінансовими установа до яких належать: ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», ПАТ «Надра Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Фінанси та Кредит», ПАТ «Дельта банк», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Ерсте банк», ПАТ «Сведбанк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Морський транспортний банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк «Південний», ПАТ «ВБР» ПАТ «Універсал банк», КБ «Кліринговий дім», ПАТ "ФідоБанк", ПАТ "Платінумбанк", ПАТ "ВТБ Банк"

Ми пропонуємо реальні рішення та шляхи вирішення Ваших кредитних проблем:

 1. Якщо Ваш борг продали іншому банку (особливо Альфа банк, Дельта банк) або колекторам, перевірте такі моменти: якщо ви отримували вимогу від вашого банку, необхідно правильно застосувати позовну давність. Таким чином, ви можете уникнути стягнення кредитних коштів. Крім цього, Дельта-банк, коли робить виконавчий напис, не надсилає вимогу, а за таких обставин виконавчий напис можна скасувати; продаж права вимоги банка, у якого НБУ скасував ліцензію не відповідає закону. Такий договір можна  визнати недійсним (судова практика - рішення Верховного Суду України).
 2. Банк не може забрати іпотечне майно по рішенню про стягнення боргу. Для цього, банку  необхідно отримати окреме рішення про стягнення на предмет іпотеки.
 3. Щоб припинити договір поруки необхідно довести: підняття процентної ставки, проведення реструктуризації змінити боржника; збільшення майнової відповідальності та відсутності згоди поручителя.  Також, за допомогою договору поруки можна застосувати позовну давність та повернути частину коштів (можлива схема для Концернів та ФПГ).
 4. Супроводження повного погашення кредиту за рахунок вартості заставного майна. Погашення кредиту шляхом  взаємозаліку однорідних вимог при умові купівлі боржником процентних або дисконтних облігацій банку (можливо здешевити кредит на 10-30%);  Організація процедури таким чином, щоб боржник не платив податок з доходів фізичних осіб (викуп права вимоги через факторингову організацію). 
 5. Консультації з приводу збереження майна від стягнення, які не пов’язані з продажем, з приводу пролонгації кредиту та заміни сторін кредитного договору. Також вказана схема є надійною проти рейдерских захватів, а також дозволяє отримати гроші з реалізації на публічних торгах для Вашої людини. Це дає можливість контролювати ДВС та впливати на вибір торгуючої організації. 
 6. Юридичний супровід реструктуризації кредитної заборгованості. Досить часто банки пропонують реструктуризацію, але насправді – це не реструктуризація, в зв’язку прописуванням договору таким чином, що погашається лише відсотки або неустойка та штрафи, а не тіло кредиту. 
 7. Іноді позичальники звертають запізно, але є можливість спроектувати ситуацію таким чином, щоб банк зробить ряд помилок, якими можна скористатись в майбутньому  і при цьому, майже не порушуючи графік платежів. Схема дозволить змінити  рух грошових потоків, що призведе до у майбутньому до повернення частини коштів або зробити взаємозалік вимог і навіть вивести заставу, при певних умов. Ефективне для юридичних осіб з поручителями та великою кількістю додаткових угод до кредитного  договору. В будь-якому випадку, ви отримуєте аналіз вашої ситуації, а питання оплати лежить в площині вашої згоди чи не згоди роботи з нами.
 8. Якщо ви не платите за кредитом, можливо у кредитному договорі є пункт, який  починаю відлік особливого механізму позовної давності, тоді треба правильно використати  вказаний момент, при цьому не переривати позовну давність. Наприклад, в договорах «Укрсоцбанк», якщо ви не платите 3 міс., починає діяти відлік  позовної давності, а якщо сплачує поручитель, то для позичальника починає діяти позовна давність 
 9. Якщо визнати кредитний договір недійсним, то Вам необхідно буде  повернути залишок кредиту, який ви взяли (двостороння реституція), а якщо на певному етапі застосувати позовну давність і суд застосує її, то вам взагалі не потрібно сплачувати борг, при умові, якщо ви не зробити дій, які перервуть позовну давність
 10. Скасування виконавчого напису нотаріуса у випадку, якщо банк не вірно подасть  документи на вчинення напису та якщо ми доведемо, що сума стягнення не є безспірною.  Вказане скасування дає багато можливостей для боржника.
 11. При проведенні та підготовки майна до торгів, можливо будуть ряд порушень, які дадуть змогу визнати торги такими, які проведені з порушенням закону, що дасть змогу повернути майно, а при певних обставин, взагалі його вивести з під обтяження, оскільки в певний момент, воно перебуває не під арештом, а іпотека взагалі припиняє свою дію, у випадку продажу її з торгів.
 12. Позичальники повинні знати свої права та використовувати у свої інтересах.                               

З 07 червня діє Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», який забороняє здійснювати примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;

2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

3) кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

 

 

Мы предлагаем реальные решения и пути решения Ваших кредитных проблем:

 1. Если Ваш долг продали другому банку (особенно Альфа банк, Дельта банк) или коллекторам, проверьте следующие моменты: если вы получали требование от вашего банка, необходимо правильно применить исковую давность. Таким образом, вы можете избежать взыскания кредитных средств. Кроме этого, Дельта-банк, когда делает исполнительную надпись, не отправляет требование, а при таких обстоятельствах исполнительную надпись можно отменить; продажа права требования банка, у которого НБУ отменил лицензию не соответствует закону. Такой договор можно признать недействительным (судебная практика - решение Верховного Суда Украины). 
 2. Банк не может забрать ипотечное имущество по решению о взыскании долга. Для этого, банку необходимо получить отдельное решение о взыскании на предмет ипотеки. 
 3. Чтобы прекратить договор поручительства необходимо доказать: поднятие процентной ставки, проведение реструктуризации изменить должника; увеличение имущественной ответственности и отсутствия согласия поручителя. Также, с помощью договора поручительства можно применить исковую давность и вернуть часть средств (возможна схема для концернов и ФПГ). 
 4. Сопровождение полного погашения кредита за счет стоимости залогового имущества. Погашение кредита путем взаимозачета однородных требований при условии покупки должником процентных или дисконтных облигаций банка (возможно удешевить кредит на 10-30%); Организация процедуры таким образом, чтобы должник не платил налог с доходов физических лиц (выкуп права требования за факторинговое организацию). 
 5. Консультации по сохранности имущества от взыскания, которые не связаны с продажей, по поводу пролонгации кредита и замены сторон кредитного договора. Также указанная схема является надежной против рейдерских захватов, а также позволяет получить из реализации на публичных торгах для Вашей человека. Это дает возможность контролировать ДВС и влиять на выбор торгующей организации. 
 6. Юридическое сопровождение реструктуризации кредитной задолженности. Довольно часто банки предлагают реструктуризацию, но на самом деле - это не реструктуризация, в связи прописыванием договора таким образом, что погашается только проценты или неустойка и штрафы, а не тело кредита. 
 7. Иногда заемщики обращают поздно, но есть возможность спроектировать ситуацию таким образом, чтобы банк сделает ряд ошибок, которыми можно воспользоваться в будущем и при этом, почти не нарушая график платежей. Схема позволит изменить движение денежных потоков, что приведет к в будущем к возвращению части средств или сделать взаимозачет требований и даже вывести залог, при определенных условиях. Эффективное для юридических лиц с поручителями и большим количеством дополнительных соглашений к кредитному договору. В любом случае, вы получаете анализ вашей ситуации, а вопросы оплаты лежит в плоскости вашего согласия или несогласия работы с нами. 
 8. Если вы не платите по кредиту, возможно в кредитном договоре есть пункт, начинаю отсчет особого механизма исковой давности, тогда надо правильно использовать указанный момент, при этом не прерывать исковой давности. Например, в договорах «Укрсоцбанк», если вы не платите 3 мес., Начинает действовать отсчет исковой давности, а если платит поручитель, то для заемщика начинает действовать исковая давность 
 9. Если признать кредитный договор недействительным, то Вам необходимо будет вернуть остаток кредита, который вы взяли (двусторонняя реституция), а если на определенном этапе применить исковую давность и суд применит ее, то вам вообще не нужно платить долг, при условии, если вы не сделать действий, которые прервут исковой давности 
 10. Отмена исполнительной надписи нотариуса в случае, если банк не верно подаст документы на совершение надписи и если мы докажем, что сумма взыскания не бесспорна. Указанное отмены дает много возможностей для должника. 
 11. При проведении и подготовке имущества к торгам, возможно будут ряд нарушений, которые позволят признать торги проведенных с нарушением закона, что позволит вернуть имущество, а при определенных обстоятельствах, вообще вывести из под обременения, поскольку в определенный момент, оно находится не под арестом, а ипотека вообще прекращает свое действие, в случае продажи ее с торгов. 
 12. Заемщики должны знать свои права и использовать в своих интересах. 

 

С 07 июня действует Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте», запрещающий осуществлять принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) недвижимое жилое имущество, считается предметом залога согласно статье 4 Закона Украины "о залоге "и / или предметом ипотеки согласно статье 5 Закона Украины" Об ипотеке ", если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика или имущественного поручителя) по потребительским кредитам, предоставленным ему кредитными учреждениями - резидентами Украины в иностранной валюте , и при условии, что: 

такое недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика / имущественного поручителя или является объектом незавершенного строительства недвижимого жилого имущества, находящегося в ипотеке, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности не находится другое недвижимое жилое имущество; 
 
общая площадь такого недвижимого жилого имущества (объекта незавершенного строительства недвижимого жилого имущества) не превышает 140 кв. метров для квартиры и 250 кв. метров для жилого дома; 
 
2) не может быть принудительно взыскана (отчуждено без согласия владельца) иное имущество (имущественные права), которое в соответствии с законодательством или кредитного договора подлежит взысканию с заемщика, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, при недостаточности средств, полученных взыскателем от реализации (переоценки) предмета залога (ипотеки); 
 
3) кредитная организация не может уступить (продать, передать) задолженность или долг, определенный в подпункте 1 настоящего пункта, в пользу (в собственность) другого лица.
 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АВИСТАР" ЗАНИМАЕТСЯ СУДЕБНЫМИ СПОРАМИ С ПОРШЕ МИБИЛИТИ И ПОРШЕ ЛИЗИНГ
(ПОРШЕ МОБІЛІТІ / ПОРШЕ ЛІЗИНГ)
 
Проблема споров с Порше Мобилити и Порше Лизинг, это неподготовленность судейского состава к защите прав потребителей.
Судьи часто не разбираясь с последствиями нарушения прав потребителя, игнорируют дискриминационные условия в потребительских кредитных договорах и как результат занимаю сторону Порше Мобилити или Порше Лизинг.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Надо отметить, что в Украине волей людей и обстоятельствами заставившими всколыхнуть общественность, появилось общественное (гражданское) движение объединившее в себе валютных заемщиков - Кредитный Майдан / Финансовый Майдан.

Кредитный Майдан / Финансовый Майдан своей основной задачей ставит противоборство банковскому беззаконию и целью которого стоит переведение валютных кредитов в гривневые по курсу на момент заключения кредитного договора. 

Причиной возникновения Кредитного Майдана / Финансового Майдана, стало создание банковскими структурами с поддержкой государственных структур, бизнеса по отчуждению залогового имущества. Безмерностью данного бизнеса стало избавление заемщиков единственного жилья, которое приобреталось для собственных семей и будущего детей.

 

 

 
 
 
Юристов Юридической компании Авистар Вы можете найти по следующим словам в интернете: банковские споры, банковские споры киев, банковские споры украина, банковские споры в суде, банковские споры в суде киев, банковские споры в суде украина, споры с финансовыми компаниями, споры с факторинговыми компаниями, споры с финансовыми компаниями киев, споры с факторинговыми компаниями киев, споры с банками, споры с банками киев, кредитные споры, кредитные споры киев, кредитные споры украина, кредитные споры с банками, кредитные споры с банками киев, кредитные споры с банками украина, юрист по банковским спора, банковский юрист, кредитный юрист, адвокат по банковским спорам, банковский адвокат, кредитный адвокат,  юрист по банковским спора киев, банковский юрист киев, кредитный юрист киев, адвокат по банковским спорам киев, банковский адвокат киев, кредитный адвокат киев, признание недействительным кредитного договора, признание недействительным валютного кредитного договора, признание незаключенным кредитного договора, признание незаключенным валютного кредитного договора, признание кредитного договора недействительным, признание валютного кредитного договора недействительным, признание кредитного договора незаключенным, признание валютного кредитного договора незаключенным, судебные споры с банками, споры по кредитам с банками, судебные споры с банками киев, споры по кредитам с банками киев, судебные споры с банками по кредитам, судебные споры с банками по кредитам киев.
 

Юристів Юридичної компанії Авістар Ви можете знайти за наступними словами в інтернеті: банківські спори, банківські спори київ, банківські спори України, банківські спори в суді, банківські спори в суді київ, банківські спори в суді України, спори з фінансовими компаніями, спори з факторинговими компаніями, спори з фінансовими компаніями київ, спори з факторинговими компаніями київ, спори з банками, спори з банками київ, кредитні спори, кредитні спори київ, кредитні спори україна, кредитні спори з банками, кредитні спори з банками київ, кредитні спори з банками україна, юрист з банківских спорів, банківский юрист, кредитний юрист, адвокат з банківских спорів, банківский адвокат, кредитний адвокат,  юрист з банківских спорів київ, банківский юрист київ, кредитний юрист київ, адвокат з банківским спорів київ, банківский адвокат київ, кредитний адвокат київ, визнання недійсним кредитного договору, визнання недійсним валютного кредитного договору, визнання нікчемним кредитного договору, визнання нікчемним валютного кредитного договору,  визнання кредитного договору недійсним, визнання валютного кредитного договору недійсним, визнання кредитного договору нікчемним, визнання валютного кредитного договору нікчемним.