Судебные споры при ДТП

 

     Всім автовласникам відомі ситуації за якими відповідальність за завдану майнову шкоду, яка  нанесена  в  дорожньо-транспортній пригоді, покладається на страхову компанію згідно із  страховим полісом власника або користувача транспортного засобу (автомобіля).

     Як на перший погляд виникає ситуація про звільнення винної особи в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) від відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Але це тільки на перший погляд, а саме на момент ДТП. Нібито страхова компанія виступає як доброчинна організація, а гроші на відшкодування їй нікуди подівати, як надати безвідповідальним водіям на покриття нанесених ними збитків.

Давайте поглянемо на дані правовідносини з боку діючого законодавства України та судової практики, а саме про стрімко зростаючу діяльність страхових та колекторських  компаній  по зверненню до суду в порядку регресу з вимогами про стягнення тих самих доброчинних відшкодувань збитків.

Відповідно  до ст.  38 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»  страховик  після  виплати  страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника або  водія  забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду:

    а) якщо він керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного  чи  іншого сп'яніння або під впливом лікарських  препаратів, що  знижують  увагу та швидкість реакції;

     б) якщо   він  керував  транспортним  засобом  без  права  на  керування транспортним засобом відповідної категорії;

     в)  якщо  він  після  дорожньо-транспортної  пригоди  за його участю самовільно залишив місце пригоди чи відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, або вжив алкоголь, наркотики чи лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником);

     г) якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху;

     ґ) якщо він не повідомив  страховика  у  строки  і  за  умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону;

     д) якщо страховий  випадок настав з використанням забезпеченого  транспортного  засобу  в  період,  не  передбачений договором  внутрішнього   страхування (при  укладенні  договору страхування з умовою використання транспортного засобу в період, передбачений договором страхування);

а також:

до  підприємства, установи, організації, що відповідає за стан дороги,  якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла з їх вини;

до особи, яка заподіяла шкоду навмисно.

Відповідно до вимог статті 1191 Цивільного кодексу України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу), до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Пункт 1 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України встановлює, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

Частина 1 статті 1078 Цивільного кодексу України встановлює, що предметом договору факторингу  може  бути право грошової вимоги, строк платежу  за  якою настав (наявна вимога),  а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Як визначено вказаними нормами законодавства, страхова компанія наділена правом звернутись до суду з вимогами про відшкодування матеріальної шкоди в порядку регресу з винної у ДТП особи.

Статті 512 та 1078 Цивільного кодексу України наділяють страхові компанії правом передавати (відступати) свої вимоги іншим особам, а саме тим, які називають колекторськими або факторинговими або іншим. Назва не головне.

Тому виникає питання: як себе поводити при спричиненому Вами ДТП, або за Вашою участю?  Який буде визначено розмір спричинених збитків? Хто буде проводити оцінку нанесених збитків і чи потрібно Вам бути при цьому присутнім?

Або довіряємо страховим компанія та забуваємо про розмір збитків. А надалі сподіваємось на доброту або турботу за учасниками дорожнього руху з боку компаній, метою яких є отримання прибутку.

Підсумовуючи викладену вище проблему раджу ретельніше підходити до питань встановлення винної особи у ДТП та оцінки розміру нанесеної шкоди (збитків).  

Враховуючи судову практику по стягненню нанесеної шкоди з безпосередньо винних у ДТП осіб, пропонуємо Вам звертатись за отриманням правової допомоги до наших юристів завчасно, що надасть Вам можливість у майбутньому  мінімізувати Вашу відповідальність  або взагалі уникнути матеріальної відповідальності при ДТП, залишивши цей обов’язок страховій компанії.